619248

کد خبر : 138534

تاریخ انتشار : ۱:۱۶ ب.ظ - دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

حسین نادیان

انتخاب گفتمانی

گفتمان اصلح گفتمانی است که نزدیک ترین قرابت را با گفتمان انقلاب اسلامی دارد و از مفاهیم انقلابی واسلامی برخوردار است.پس با شناخت گفتمان اسلام ناب محمدی می توان در تمام انتخابات به بهترین گزینه روی آورد. جهت شناخت گفتمان ناب محمدی باید به بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری رجوع کرد.

حسین نادیان-گفتمان ما
با داغ شدن تنور انتخابات در فضای سیاسی کشور، بسیاری از نخبگان و احزاب سیاسی اظهار نظرهای متفاوتی درباره قطب بندی های انتخابات ۹۶ می کنند.آرایش سیاسی انتخابات به عوامل گوناگونی از جمله شریط معیشتی و اقتصادی مردم، روابط سیاسی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها ، منازعات منطقه ای و بین المللی و… وابسته است.هرکدام از طیف ها و جناح های سیاسی می کوشند تا با ارائه برنامه های مختلف ،بتوانند به مسائل مذکور پاسخ دهند و آراء بیشتری از مردم را به خود اختصاص دهند.

همواره انتخابات منجر به شکل گیری جریانات سیاسی جدیدی می شود که ازیک سو با انشقاق و اتصال احزاب و گروه های قبل باعرضه یک گفتمان واحد حاصل می شود و از سوی دیگر با شکل گیری گفتمان جدیدی چهره ها و احزاب جدیدی نیز مطرح می شوند.پس آن چه که مهم بنظر می رسد آن است که بدانیم آرایش سیاسی انتخابات براساس گفتمان صورت می گیرد نه بر اساس اشخاص و مهم تر این است که براساس تجربه تاریخی در جمهوری اسلامی نیز، مردم به گفتمان ها رای می دهند نه به اشخاص

در این خصوص دو نکته قابل ذکر می باشد:

۱-گفتمان مانند یک مکتب و ایدئولوژی، بستر و چارچوبی است که سعی می کند به نیازهای انسان پاسخ مناسبی دهد با این تفاوت که مکتب محیط بر گفتمان است ومی بایست به تمام نیازهای فردی و اجتماعی ،مادی ومعنوی همه جوامع در طول همه زمان ها پاسخ دهد ولی گفتمان در برهه ای از زمان  برای پاسخگویی به نیازهای  اصلی یک جامعه شکل می گیرد.  گفتمان ها بر اساس مفاهیمی شکل می گیرند که آن مفاهیم برپایه اصول مشخص و پذیرفته شده ای در جامعه می باشد

گفتمان به مثابه روح حاکم برجامعه، به خواست ها، نیازها واولویت ها شکل می دهد و به تمایلات و گرایش ها جهت می بخشد. هر گفتمان از یک مفهوم کلیدی ومحوری برخوردار است که زنجیره مفاهیم دیگر به وسیله مفهوم کلیدی و در نسبت با آن معنا می یابند. بدین گونه در بین انتخاب ها ودستور کارهای موجود در جامعه ، اولویت و برتری آن مفهوم بر مفاهیم دیگر به سبب قرابت با مفهوم کلیدی نشان داده می شود.

بنابراین از یک سو اصلی ترین عنصر تعیین کننده در حفظ خطوط فکر انقلابی وچارچوب صحیح حرکت آینده درکشور داشتن گفتمان جامع در چارچوب ارزش های انقلاب و توانایی مقبول سازی آن گفتمان در سطح آحاد جامعه است به گونه ای که گفتمان موردنظر گفتمان غالب یا هژمونیک باشد.و از دیگر سو مهم ترین نقش را در گفتمان سازی نهاد رهبری جامعه بر عهده دارد،چرا که مهم ترین مسئولیت رهبر جامعه، صیانت ازجهت گیری های انقلاب و مراقبت از عدم تحرف آن ها ست و دیگر آن که پیش بردن فضای عمومی کشور بر اساس خواسته های اصلی و واقعی در حرکت آینده کشور است.

در پایان قابل ذکر است که اهمیت گفتمان سازی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری  دارای ارزش مضاعف است چرا که جابه جایی قدرت در مراکز حکومتی،خود منجر به شکل گیری گفتمان غالب می شود.

۲-با بازشناسی گفتمان های دولت های گذشته به خوبی می توان به میزان وجه اشتراک یا افتراق آن ها با گفتمان انقلاب اسلامی پرداخت و در این رهگذر با ایجاد آرایش سیاسی در انتخابات سال آینده به بهترین انتخاب دست یافت. دراین زمینه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با قوه مجریه ونیز بررسی مفاهیم محوری گفتمان های دولت ها بسیار راهگشاست.

اسلام ناب محمدی به عنوان مفهوم محوری گفتمان انقلاب در کنار مولفه های دیگرمثل استقلال و استکبار ستیزی،عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض،ایستادگی و مقاومت تعریف می شود. اما آنچه که در اقدامات این دولت می توان فهمید آن است که اسلام رحمانی در مقابل اسلام ناب محمدی دانسته می شود و تجمل گرایی مسئولین وپرداخت فیش حقوق های نجومی بر عدالت و مبارزه با فساد ترجیح داده شده است وکنار زدن جوانان انقلابی با مارک تندروی! و اشغال منصب های دولتی توسط اطرافیان میانه رو! گونه ای از تبعیض دولتی را بانام شایسته سالاری رقم زده است.مذاکرات برد-برد و کدخدا پنداشتن آمریکا برخلاف استکبارستیزی می باشد و امضاء برجام روح مقاومت و ایستادگی را درجان ها میرانده است. در این خصوص عدم توجه به اقتصاد درون زاو تولید محور و توجه بیش از حد به رفع تحریم ها باعث رکود بی سابقه ای در کشور شده است که همه نگاه ها را به یک منجی معطوف کرده است. اما آن چه که از خود منجی مهم تر می باشد تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و توانایی مقبول سازی آن می باشد.. پس لازم است که به جای پرداختن به حاشیه ها به متن بپردازیم و با ایجاد گفتمان انقلابی غالب در فضای کشوربتوانیم در انتخابات آینده پیروز باشیم.

با نگاه دقیق تر به نقش گفتمان در انتخابات در می یابیم که برای دستیابی به انتخاب اصلح می بایست به گفتمان اصلح رای دهیم. گفتمان اصلح گفتمانی است که نزدیک ترین قرابت را با گفتمان انقلاب اسلامی دارد و از مفاهیم انقلابی واسلامی برخوردار است.پس با شناخت گفتمان اسلام ناب محمدی می توان در تمام انتخابات به بهترین گزینه روی آورد. جهت شناخت گفتمان ناب محمدی باید به بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری رجوع کرد.

 

photo_2017-02-05_18-49-42


  • کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گفتمان ما می باشد

    صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت