جزئیات کشف یکی از عظیم‌ترین میادین نفتی تاریخ ایران

وزیر نفت : این اکتشاف عظیم نفتی با پیشرفته‌ترین روش‌های اکتشافی انجام شده