واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات روحانی

اسماعیلی: با گذشت بیش از ٦ سال از استقرار این دولت؛ چرا اگر فسادی رخ داده تازه باید اعلام کنند؟