بالا و پایین شدن درآمدهای نفتی جز دردسر، نفع و سودی برای زندگی مردم نداشته، تحریم‌ها را به فال نیک می‌گیرم