وزیر خارجه فنلاند گفته اتحادیه اروپا در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات سازش، ممکن است اسرائیل را تحریم کند.