از بازگشت ناخدا جک اسپارو و زمونورف‌های چندش‌آور گرفته تا عرضه‌ی مهم‌ترین دنباله‌ی سال توسط مارول. در تابستان ۲۰۱۷ باید منتظر چه فیلم‌های پرخرجی باشیم.