سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: اظهارنظر من در موضوعی که جزو وظایف ذاتی‌ام است، خودسرانه است یا اظهارنظر خانم مولاوردی در موضوعی که به او ارتباطی ندارد؟